Beeldscherm testbeeld

 

 

Wilt u voorspelbaar digitaal beeld beoordelen en bewerken?
Dan adviseren wij u:

  • een goede, neutrale en constante werkplek om normlicht te kunnen beoordelen
  • een gekalibreerd beeldscherm om herhaalbaar te kunnen werken
  • een visueel getest beeldschermprofiel om nauwkeurig kleur te kiezen
  • gebruik van Adobe RGB(1998) als kleurwerkruimte om voorspelbaar door te geven
  • Fuji Hunt Monitor Calibration and Profiling Tool.

Neutrale en constante werkplek
Een neutrale werkplek heeft u als er geen dominante kleuren om het beeldscherm heen uw aandacht afleiden tijdens het bewerken en aanpassen van beeld en uw kleurgevoel be´nvloeden. Een constante werkplek heeft u bereikt als het omgevingslicht niet van kleur wisselt door b.v. invallend zonlicht. Het is van belang ook voor het vergelijken van foto of dia met het beeldscherm voor de foto een vaste lichtbron bij het beeldscherm te monteren die aan de kleur van uw normlicht voldoet. Daarmee wordt het mogelijk een afbeelding in druk te vergelijken met uw beeldscherm. Om een goede werkplek te krijgen is het van belang de intensiteit van het omgevingslicht, bij voorkeur indirecte verlichting, aan te passen aan de helderheid van het scherm. Tevens is het van belang dat in de buurt van het scherm geen magnetische stralingsbronnen staan opgesteld. Dit kan de kleur namelijk drastisch be´nvloeden.

Gekalibreerd scherm
Een gekalibreerd beeldscherm is van belang omdat beeldschermen verlopen. Daarvoor is het zinvol met behulp van een 'colorimeter' de door de buis uitgezonden lichtintensiteit per kleur, het gamma en het witpunt op een vaste waarde te kunnen zetten. Gamma: 1.8, kleurtemperatuur: 6500░K, dit zijn de waarden voor gebruik bij drukwerk of print. Door middel van kalibratie kunnen die waarden na verloop weer worden hersteld. Kalibratie is dus het begin van voorspelbaarheid. Na kalibratie kan van een scherm een beeldschermprofiel worden gemaakt zodat het maximale bereik van uw beeldscherm zo goed mogelijk wordt gebruikt om beelddata weer te geven. Aangezien een beeldscherm uit totaal andere kleuren is opgebouwd dan film, drukwerk of foto moeten we met behulp van een beeldschermprofiel simuleren welke kleuren in het beeld aanwezig zijn. De procedure voor het maken van een beeldscherm profiel hangen af van de hiervoor gebruikte software en meter (vaak dezelfde colorimeter waarmee u het scherm kunt kalibreren).

Gebruik van Adobe RGB (1998)
De kleurwerkruimte waarin u beeld bekijkt en aanpast kan een probleem opleveren: als deze te klein is, kunnen kleuren wegvallen (clipping) zonder dat u het op het scherm waarneemt. Dit wordt pas zichtbaar op het moment dat u een print, afdruk of film laat maken. Aangezien de kleurruimte van RGB belichters (foto / film) veel groter kunnen zijn dan van CMYK (offset /inkjet) adviseren wij in de fotografie de algemeen beschikbare Adobe RGB(1998) kleurruimte consistent als werkruimte te kiezen en alle beelden in die kleurruimte aan het lab voor afwerking aan te bieden.

Home
 

 

 

 


Disclaimer.

De beheerder van deze site betracht uiterste zorgvuldigheid bij het vervaardigen, samenstellen en verspreiden van de informatie op deze website, maar kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid hiervan. De beheerder van deze site aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

De informatie op deze website kan zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd.

Het auteursrecht op deze website berust bij de beheerder van deze site of bij derden die met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming.